آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای برای فضاهای بزرگ و همچنین فضاهای باز بسیار مناسب است. در اینجا جزیره یک محیط جداگانه از آشپزخانه را تشکیل می دهد و در عین حال آشپزخانه را بزرگ و وسیع نشان می...
آشپزخانه G  شکل 2

آشپزخانه G شکل 2

این آشپزخانه تقریبا شبیه آشپزخانه شکل U می باشد و برای کسانی که فضای کافی برای داشتن جزیره مجزا را ندارند بسیار مناسب می باشد.
آشپزخانه G  شکل 1

آشپزخانه G شکل 1

این آشپزخانه تقریبا شبیه آشپزخانه شکل U می باشد و برای کسانی که فضای کافی برای داشتن جزیره مجزا را ندارند بسیار مناسب می باشد.
آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه L شکل  را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد.در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد. میزهای کار بر روی دو دیوار مجاور است که در یک گوشه به هم می رسند و یک L را تشکیل می دهند.این مدل آشپزخانه محبوب...