آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای 1

آشپزخانه جزیره ای برای فضاهای بزرگ و همچنین فضاهای باز بسیار مناسب است. در اینجا جزیره یک محیط جداگانه از آشپزخانه را تشکیل می دهد و در عین حال آشپزخانه را بزرگ و وسیع نشان می...
آشپزخانه G  شکل 2

آشپزخانه G شکل 2

این آشپزخانه تقریبا شبیه آشپزخانه شکل U می باشد و برای کسانی که فضای کافی برای داشتن جزیره مجزا را ندارند بسیار مناسب می باشد.
آشپزخانه G  شکل 1

آشپزخانه G شکل 1

این آشپزخانه تقریبا شبیه آشپزخانه شکل U می باشد و برای کسانی که فضای کافی برای داشتن جزیره مجزا را ندارند بسیار مناسب می باشد.
آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه L شکل 1

آشپزخانه شکل L را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد.  در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد.
صفحه 1 از 212