تنوع طراحی های آشپزخانه در کابینت کارا

شما می توانید بر اساس سلیقه خود طرح دلخواه و متناسب با آشپزخانه خود را انتخاب کنید


			
از میان همه آشپزخانه هایی که می توان انتخاب کرد، آنهایی که علاقه مند به سادگی هستند، به آشپزخانه های خطی امتیاز می دهند. آنها می توانند تنها در امتداد یک دیوار یا روی
دو دیوار قرار بگیرند.
آشپزخانه خطي، سبكي از ديزاين كابينت آشپزخانه است كه در آن همه اجزاي آشپـزخانه؛ از جمله گاز، هود، سينك، يخچال، محل قرارگيري لباسشويي و ماشين
ظرفشويي در يك سمت ديوار و در يك امتداد قرار دارند.