آشپزخانه خطی 2

آشپزخانه خطی 2

آشپزخانه تک خط برای فضاهایی با یک دیوار پارتیشن مناسب است. کابینت های خطی و یونیت هایی با عمق بالا می توانند به راحتی کار در آشپزخانه و فضای بیشتر آشپزخانه کمک...
آشپزخانه خطی 1

آشپزخانه خطی 1

آشپزخانه تک خط برای فضاهایی با یک دیوار پارتیشن مناسب است. کابینت های خطی و یونیت هایی با عمق بالا می توانند به راحتی کار در آشپزخانه و فضای بیشتر آشپزخانه کمک...