آشپزخانه G  شکل 2

آشپزخانه G شکل 2

این آشپزخانه تقریبا شبیه آشپزخانه شکل U می باشد و برای کسانی که فضای کافی برای داشتن جزیره مجزا را ندارند بسیار مناسب می باشد.
آشپزخانه L شکل 2

آشپزخانه L شکل 2

آشپزخانه شکل L را می توان به روش های مختلفی مورد استفاده قرار داد. در فضا های بزرگ حتی فضای کافی برای یک میز ناهار خوری نیز وجود دارد.میزهای کار بر روی دو دیوار مجاور است که در یک گوشه به هم می رسند و یک “L” را تشکیل می دهند.این مدل آشپزخانه محبوب است و...
آشپزخانه طراحی موازی 2

آشپزخانه طراحی موازی 2

آشپزخانه موازی به شما این امکان را میدهد تا از فضای موجود  بهترین استفاده را داشته باشید. حداقل فاصله 1.2 متر بین دو خط آشپزخانه امکان دسترسی به همه کابینت ها را بدون محدودیت فراهم می...
آشپزخانه طراحی موازی 1

آشپزخانه طراحی موازی 1

آشپزخانه موازی به شما این امکان را میدهد تا از فضای موجود  بهترین استفاده را داشته باشید. حداقل فاصله 1.2 متر بین دو خط آشپزخانه امکان دسترسی به همه کابینت ها را بدون محدودیت فراهم می...