اولین نمایشگاه آنلاین 360 درجه آشپزخانه

مجموعه کابینت کارا که در دو دهه گذشته همیشه در صنعت آشپزخانه اولین تولید صنعتی، دارنده بزرگترین واحد طراحی و نمایشگاه آشپزخانه بوده است امسال هم بنا دارد همانند گذشته پیشتاز در نوآوری در صنعت دکوراسیون آشپزخانه با یک اولین دیگر یعنی نمایشگاه آشپزخانه های 360 درجه به صورت آنلاین در اختیار مشتریان خود قرار دهد که مشتریان هرجای دنیا که علاقه داشتند همان لحظه می توانند از آخرین دکورهای نمایشگاه ما بازدید کنند.

 

گالری 1  |  نمایشگاه کارا

گالری 2  |  نمایشگاه کارا

گالری 3  |  نمایشگاه کارا

گالری 4 |  نمایشگاه کارا

گالری 5 |  نمایشگاه کارا