پکیج دوم

1,000,000 تومان

توضیحات

پکیج اول

انجام طراحی کامپیوتری سه بعدی و دو بعدی آشپزخانه

جلسه حضوری با کارفرما جهت بازبینی و تغییرات طراحی

تحویل فایل نهایی طراحی به مشتری