پکیج اول

150,000 تومان

توضیحات

بازدید و برداشت از محل پروژه

بازدید کارشناس معماری و نقشه کشی از محل پروژه

مشاوره طراحی استاندارد آشپزخانه بر اساس نقشه تاسیسات